Triar idioma
22/04/2018
Site visitat 26250 cops

WEB Optimitzada per a Chrome.

DESCARREGAR.

Observatori Iberoamericà de la VOE en el sector sanitari

Violència contra els professionals de la salut: prevenció, casuística i impacte

Clàusula de confidencialitat

El notificador de cada centre pot consultar la seva estadística però NO la d'altres centres.

Cada notificador registrat pot consultar les estadístiques globals dels centres participants per poder comparar-se amb el seu centre de salut.

Els registre d'incidents no inclouen cap dada personal ni confidencial de persona agressora ni agredida

L'administrador del web Dr. Cervantes, NO pot fer públiques les dades de cap centre en concret

En comunicacions, publicacions científiques solament s'utilitzaran dades globals, i mai de centres concrets

En cada publicació i/o comunicació del grup de recerca es farà menció als diferents investigadors i notificadors participants al projecte.

Totes les dades personals que els notificadors en el seu registre al sistema ens hagin facilitat, estan incorporats als corresponents fitxers destinats exclusivament a garantir un adequat servei en totes les fases

En compliment de les diferents normatives en protecció de dades, l'informem que en qualsevol moment pot exercitar el dret a l'accés, rectificació i cancel·lació de les seves dades personals incloses als nostres fitxers, dirigint-se a l'administrador.